Jak působí koně na psychiku dítěte?

Jak působí koně na psychiku dítěte?

Jízda na koni není pouze o pocitu "vidět svět krásnější" z koňského hřbetu. Má také spoustu pozitivních vlivů na zdraví a psychický stav nejen dětí, ale také dospělých či seniorů. 

28. dubna 2015 23:38

V čem jsou koně prospěšné fyzickému a psychickému zdraví?

Při jízdě na koni:

 • zlepšování držení těla a chůze,
 • snižování zvýšeného svalového napětí,
 • zlepšování rovnováhy,

Péče o koně a pohyb mezi nimi:

 • tělesný kontakt s koňmi zbavuje dítě či dospělého strachu z velkých zvířat, což posiluje sebevědomí jedince,
 • rozvoj sebedůvěry a sebeuvědomování ovlivňuje už samotný sed na pohybujícím se koni - jedinec vnímá neustálé změny v chování koně, na které musí reagovat, uvědomuje si sílu a moc zvířete. Díky vypěstované důvěře a správnému zacházení však překonává tento pocit strachu a respektu, a naopak v sobě nalézá a buduje sebevědomí,
 • naopak snižuje příliš vysoké sebevědomí a snižuje hyperaktivitu, která je u koní snížena nutnosti být trpělivý a učení se naslouchat zvířecím potřebám,
 • kontakt se zvířetem psychicky uklidňuje a nahrazuje přítele,
 • péče o koně, kontakt s ním, čištění a hlazení v člověku rozvíjí pocit péče o druhé,
 • díky spolupráci s ostatními, se jedinci učí vzájemné spolupráci, kooperaci, ustupování vůči druhým,
 • pohyb mezi zvířaty snižuje agresivitu, závist, úzkost, deprese a jiné negativní psychologické jevy,
 • pohybem mezi zvířaty a kontaktem s nimi se rovněž zvyšuje pocit zodpovědnosti.